Nasze Przedszkole Terapeutyczne powstało z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi, które potrzebują intensywnej, wieloprofilowej terapii. Przedszkole skierowane jest do dzieci od 3 r.ż., z różnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, wymagających stałej rehabilitacji ruchowej i terapii pedagogicznej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy jedynym przedszkolem we Wrocławiu, w którym dzieci mają zapewnioną codzienną rehabilitację m.in. metodami NDT-Bobath, PNF, FITS, KinesiologyTaping, ortezą dynamiczną DUNAG oraz hipoterapię 2x w tygodniu. Działania terapeutyczne obejmują także zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz indywidualne konsultacje z pedagogiem specjalnym. 

Rehabilitacja

Fundacja HippoAmicus

Hipoterapia

biuro@przedszkole-terapeutyczne.com
tel. +48 501 599 829
free website
built with
kopage